کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟

به گزارش آخرین خبر، نان یکی از اجزای اصلی هر رژیم غذایی است و می تواند انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند. کالری نان بستگی به نوع دارد، برای مثال هر 100 گرم نان تست حاوی 293 کالری و هر 100 گرم نان لواش حاوی 238 کالری است.

کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟

نان مهم ترین بخش رژیم غذایی و جز جدایی ناپذیر بسکمک از سفره ها است. نان منبع غنی از کربوهیدرات محسوب می شود و می تواند انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند. اگر نان از غلات کامل تهیه شده باشد مانند نان گندم سبوس دار، فیبر مورد نیاز بدن را نیز تامین خواهد کرد. متخصصان تغذیه معمولا به افرادی که قصد کاهش وزن دارند، توصیه می کنند غذا های حاوی فیبر مصرف کنند، زیرا با خوردن این غذاها مدت بیشتری احساس سیری می کنیم. نان از مواد غذایی کم کالری به شمار می آید، اما معمولا مواد غذایی که همراه با نان خورده می شوند کالری بالایی دارند و می توانند منجر به اضافه وزن شوند. ارزش غذایی و کالری نان های مختلف با یکدیگر متفاوت است. ما در این مطلب به بررسی کالری و ارزش غذایی نان می پردازیم.

کالری 100 گرم نان تست

♥ هر 100 گرم نان تست 293 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان تست
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل4 گرم
چربی اشباع0/58 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع2/1 گرم-
اسید چرب تک غیر اشباع0/8 گرم-
کلسترول1 میلی گرم
کربوهیدرات کل54/4 گرم18٪
فیبر رژیمی2/5 گرم10٪
قند4/75 گرم-
پروتئین9 گرم-

کالری100 گرم نان باگت

♥ هر 100 گرم نان باگت 274 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان باگت
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل3 کرم
چربی اشباع0/641 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع0/693 گرم-
اسید چرب تک غیر اشباع1/215 گرم-
کلسترول0 میلی گرم
کربوهیدرات کل52 گرم17٪
فیبر3 گرم12٪
قند0/24 گرم-
پروتئین8/8 گرم-

 

کالری 100 گرم نان سوخاری

♥ هر 100 گرم نان سوخاری 407 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان سوخاری
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل7/2 گرم11٪
چربی اشباع1/376 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع2/31 گرم-
اسید چرب تک غیر اشباع2/755 گرم-
کلسترول78 میلی گرم26٪
کربوهیدرات کل72/3 گرم24٪
پروتئین13/5 گرم-

کالری نان لواش

♥ هر 100 گرم نان لواش 238 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان لواش
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل1/2 گرم
چربی اشباع0/28 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع0/413 گرم-
اسید چرب تک غیر اشباع0/166 گرم-
کلسترول1 میلی گرم
کربوهیدرات کل48/57 گرم16٪
فیبر1/9 گرم
قند0/17 گرم-
پروتئین7/14 گرم-

کالری نان سنگک

♥ هر 56 گرم نان سنگک 100 کالری دارد.

ارزش غذایی 56 گرم نان سنگک
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل2 گرم
کلسترول0 میلی گرم
کربوهیدرات کل17 گرم
پروتئین4 گرم-

کالری نان بربری

♥ هر 100 گرم نان بربری 360 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان بربری
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل1 گرم
کلسترول0 میلی گرم
کربوهیدرات کل75/4 گرم25٪
فیبر2/8 گرم11٪
پروتئین10/3 گرم-

 

کالری 100 گرم نان جو

♥ هر 100 گرم نان جو 282 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان جو
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل3/27 گرم
چربی اشباع0/765 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع1/048 گرم-
اسید چرب تک غیر اشباع1/053 گرم-
کلسترول1 میلی گرم
کربوهیدرات کل54/7 گرم18٪
فیبر5/7 گرم23٪
قند3/09 گرم-
پروتئین8/64 گرم-

کالری 100 گرم نان چاودار

♥ هر 100 گرم نان چاودار 259 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان چاودار
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل3/3 گرم
چربی اشباع0/626 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع0/8 گرم-
اسید چرب تک غیر اشباع1/3 گرم-
کلسترول0 میلی گرم
کربوهیدرات کل48/3 گرم16٪
فیبر5/8 گرم-
قند3/85 گرم-
پروتئین8/5 گرم-

کالری 100 گرم نان گندم کامل (نان سبوس دار)

♥ هر 100 گرم نان گندم سبوس دار 259 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان گندم سبوس دار
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل4/1 گرم
چربی اشباع0/89 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع0/91 گرم-
اسید چرب تک غیر اشباع1/72 گرم-
کلسترول0 میلی گرم
کربوهیدرات کل47/14 گرم16٪
فیبر4/4 گرم18٪
قند5/5 گرم-
پروتئین9/13 گرم-

کالری 100 گرم نان سفید (نان گندم بدون سبوس)

♥ هر 100 گرم نان سفید 266 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان سفید
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل3/3 گرم
چربی اشباع0/717 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع1/35 گرم-
اسید چرب تک غیر اشباع0/68 گرم-
کلسترول0 میلی گرم
کربوهیدرات کل50/61 گرم17٪
فیبر2/4 گرم10٪
قند4/31 گرم-
پروتئین7/64 گرم-

کالری 100 گرم نان تافتون

♥ هر 50 گرم نان تافتون 70 کالری دارد.

ارزش غذایی 50 گرم نان تافتون
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل4 گرم
کلسترول0 میلی گرم
کربوهیدرات کل15 گرم
پروتئین2/5 گرم-

کالری نان شیرمال

♥ هر 100 گرم نان شیرمال 361 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان شیرمال
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل15/9 گرم25٪
کلسترول43 میلی گرم14٪
کربوهیدرات کل46/5 گرم15٪
پروتئین7/7 گرم-

کالری 100 گرم نان قندی

♥ هر 100 گرم نان قندی 409 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان قندی
اطلاعات تغذیه ایمقداردرصد نیاز روزانه
چربی کل18/4 گرم28٪
کلسترول63 میلی گرم21٪
کربوهیدرات کل54/2 گرم18٪
پروتئین7/3 گرم-

فعالیت های مورد نیاز برای سوزاندن 200 کالری نان

برای سوزاندن 200 کالری نان می توانید فعالیت های زیر را انجام دهید:

  • رانندگی ← 70 دقیقه
  • پیاده روی ← 50 دقیقه
  • طناب زدن ← 18 دقیقه
  • دویدن ← 18 دقیقه

    والیبال ← 50 دقیقه

سخن آخر

نان های مختلف ارزش غذایی و کالری متفاوتی دارند. به طور مثال هر 100 گرم نان لواش 238 کالری دارد در حالیکه 100 گرم نان بربری 360 کالری دارد. تفاوت عمده بین نان های سنتی به دلیل میزان سبوس آردی است که برای تهیه آن ها استفاده می شود، در میان نان ها نان لواش سبوس کمتری دارد. سبوس نوعی فیبر است که باعث کاهش اشتها می شود و به کاهش وزن کمک می کند. افراد دیابتی برای انتخاب نان باید شاخص گلسیمی آن را در نظر بگیرند، هر چه شاخص گلسیمی ماده غذایی بیشتر باشد باعث افزایش سریعتر قند خون می شود. گفته می شود نان بربری شاخص گلسیمی پایین تری دارد. نظر شما چیست؟ آیا سوالی در این زمینه دارید؟ از قلم نیاندازید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش ارسال نظر با ما و مخاطبان خبرنگاران در میان بگذارید.

انتشار: 3 اردیبهشت 1402 بروزرسانی: 3 اردیبهشت 1402 گردآورنده: anti6.ir شناسه مطلب: 193

به "کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟" امتیاز دهید

647 کاربر به "کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟" امتیاز داده اند | 4.3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟"

13 دیدگاه

زاهدی 26 اردیبهشت 1402

سلام وقت بخیر، میشه بپرسم دلیل کالری نان تافتون در مقایسه با کالری نان لواش خیلی کمتر هستش ؟؟؟

پاسخ به زاهدی

جوان روشن فکر وبشردوست 26 فروردین 1402

بسیار عالی اومیدوارم هم میهنان گرامی بیشتر از قبل به ارزش غذایی در جدول خوراکی های آماده و کارخانه ای و اطلاعات در هر زمینه ای بخصوص تغذیه ای که ارتباط مستقیم با سلامت بشریت دارد توجه بفرمایند ...؟الله یارویاور تمام مخلوقاتش باشد آمین...

پاسخ به جوان روشن فکر وبشردوست

تارا 8 تیر 1400

با درود و احترام
مطالب جالب بود فقط یه سوال دارم چرا نوشتید 50 گرم نان تافتون 70 کالری داره ؟ چون امکان نداره مگر اینکه اشتباه تایپ باشه یا دلیل دیگه که من نمیدونم

پاسخ به تارا

محمد مهدی 6 دی 1401

بخاطر این نوشتند 70 کالری که کالری چربی رو حساب نکردند 36 کالری هم از چربی میگیره که مجموعا میشه 106 کالری

پاسخ به محمد مهدی

آرمین 29 اردیبهشت 1400

با سپاس از مطالب مفیدتون
در صورتیکه جدوال بصورت عمودی کنار هم قرار می گرفت، امکان مقایسه بهتری فراهم می شد

پاسخ به آرمین

مرجان اکبری 4 اردیبهشت 1400

بسیار مفید و اموزنده بود ممنون از شما و همه عزیزان که یاری کننده هستن.

پاسخ به مرجان اکبری

رضا 27 فروردین 1400

بسیار خوب امیدوارم برای مواد غذایی دیگر هم کالری آنها را در اختیار ما بگذارید

پاسخ به رضا

محسن 11 فروردین 1400

عالیییی بود ممنون

پاسخ به محسن

ایلیا 1 فروردین 1400

چرا نان انقدر کالری دارد؟

پاسخ به ایلیا

علیرضا رضایی 14 اردیبهشت 1400

به دلیل کربوهیدرات بالا در نان

پاسخ به علیرضا رضایی

پریا 16 آبان 1399

عالی بود ممنون.

پاسخ به پریا

محمدرضا 12 مهر 1399

دوروود بر شما. نوشته بسیار ارزشمند و کاربردی بود، سپاسگذارم.

پاسخ به محمدرضا

nafas hadian 26 شهریور 1399

مطالبی بسیار کامل و مفید
خستہ نباشید میگم به گرداورنده این مطالب

پاسخ به nafas hadian
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید