کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟

به گزارش آخرین خبر، نان یکی از اجزای اصلی هر رژیم غذایی است و می تواند انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند. کالری نان بستگی به نوع دارد، برای مثال هر 100 گرم نان تست حاوی 293 کالری و هر 100 گرم نان لواش حاوی 238 کالری است.

کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟

سرویس سلامت - نان مهم ترین بخش رژیم غذایی و جز جدایی ناپذیر بسکمک از سفره ها است. نان منبع غنی از کربوهیدرات محسوب می شود و می تواند انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند. اگر نان از غلات کامل تهیه شده باشد مانند نان گندم سبوس دار، فیبر مورد نیاز بدن را نیز تامین خواهد کرد. متخصصان تغذیه معمولا به افرادی که قصد کاهش وزن دارند، توصیه می کنند غذا های حاوی فیبر مصرف کنند، زیرا با خوردن این غذاها مدت بیشتری احساس سیری می کنیم. نان از مواد غذایی کم کالری به شمار می آید، اما معمولا مواد غذایی که همراه با نان خورده می شوند کالری بالایی دارند و می توانند منجر به اضافه وزن شوند. ارزش غذایی و کالری نان های مختلف با یکدیگر متفاوت است. ما در این مطلب به بررسی کالری و ارزش غذایی نان می پردازیم.

کالری 100 گرم نان تست

♥ هر 100 گرم نان تست 293 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان تست
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 4 گرم
چربی اشباع 0/58 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع 2/1 گرم -
اسید چرب تک غیر اشباع 0/8 گرم -
کلسترول 1 میلی گرم
کربوهیدرات کل 54/4 گرم 18٪
فیبر رژیمی 2/5 گرم 10٪
قند 4/75 گرم -
پروتئین 9 گرم -

کالری100 گرم نان باگت

♥ هر 100 گرم نان باگت 274 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان باگت
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 3 کرم
چربی اشباع 0/641 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع 0/693 گرم -
اسید چرب تک غیر اشباع 1/215 گرم -
کلسترول 0 میلی گرم
کربوهیدرات کل 52 گرم 17٪
فیبر 3 گرم 12٪
قند 0/24 گرم -
پروتئین 8/8 گرم -

طرز تهیه نان باگت

کالری 100 گرم نان سوخاری

♥ هر 100 گرم نان سوخاری 407 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان سوخاری
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 7/2 گرم 11٪
چربی اشباع 1/376 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع 2/31 گرم -
اسید چرب تک غیر اشباع 2/755 گرم -
کلسترول 78 میلی گرم 26٪
کربوهیدرات کل 72/3 گرم 24٪
پروتئین 13/5 گرم -

کالری نان لواش

♥ هر 100 گرم نان لواش 238 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان لواش
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 1/2 گرم
چربی اشباع 0/28 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع 0/413 گرم -
اسید چرب تک غیر اشباع 0/166 گرم -
کلسترول 1 میلی گرم
کربوهیدرات کل 48/57 گرم 16٪
فیبر 1/9 گرم
قند 0/17 گرم -
پروتئین 7/14 گرم -

کالری نان سنگک

♥ هر 56 گرم نان سنگک 100 کالری دارد.

ارزش غذایی 56 گرم نان سنگک
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 2 گرم
کلسترول 0 میلی گرم
کربوهیدرات کل 17 گرم
پروتئین 4 گرم -

کالری نان بربری

♥ هر 100 گرم نان بربری 360 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان بربری
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 1 گرم
کلسترول 0 میلی گرم
کربوهیدرات کل 75/4 گرم 25٪
فیبر 2/8 گرم 11٪
پروتئین 10/3 گرم -

طرز تهیه نان بربری در خانه

کالری 100 گرم نان جو

♥ هر 100 گرم نان جو 282 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان جو
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 3/27 گرم
چربی اشباع 0/765 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع 1/048 گرم -
اسید چرب تک غیر اشباع 1/053 گرم -
کلسترول 1 میلی گرم
کربوهیدرات کل 54/7 گرم 18٪
فیبر 5/7 گرم 23٪
قند 3/09 گرم -
پروتئین 8/64 گرم -

کالری 100 گرم نان چاودار

♥ هر 100 گرم نان چاودار 259 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان چاودار
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 3/3 گرم
چربی اشباع 0/626 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع 0/8 گرم -
اسید چرب تک غیر اشباع 1/3 گرم -
کلسترول 0 میلی گرم
کربوهیدرات کل 48/3 گرم 16٪
فیبر 5/8 گرم -
قند 3/85 گرم -
پروتئین 8/5 گرم -

کالری 100 گرم نان گندم کامل (نان سبوس دار)

♥ هر 100 گرم نان گندم سبوس دار 259 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان گندم سبوس دار
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 4/1 گرم
چربی اشباع 0/89 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع 0/91 گرم -
اسید چرب تک غیر اشباع 1/72 گرم -
کلسترول 0 میلی گرم
کربوهیدرات کل 47/14 گرم 16٪
فیبر 4/4 گرم 18٪
قند 5/5 گرم -
پروتئین 9/13 گرم -

کالری 100 گرم نان سفید (نان گندم بدون سبوس)

♥ هر 100 گرم نان سفید 266 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان سفید
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 3/3 گرم
چربی اشباع 0/717 گرم
اسید چرب چند غیر اشباع 1/35 گرم -
اسید چرب تک غیر اشباع 0/68 گرم -
کلسترول 0 میلی گرم
کربوهیدرات کل 50/61 گرم 17٪
فیبر 2/4 گرم 10٪
قند 4/31 گرم -
پروتئین 7/64 گرم -

کالری 100 گرم نان تافتون

♥ هر 50 گرم نان تافتون 70 کالری دارد.

ارزش غذایی 50 گرم نان تافتون
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 4 گرم
کلسترول 0 میلی گرم
کربوهیدرات کل 15 گرم
پروتئین 2/5 گرم -

کالری نان شیرمال

♥ هر 100 گرم نان شیرمال 361 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان شیرمال
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 15/9 گرم 25٪
کلسترول 43 میلی گرم 14٪
کربوهیدرات کل 46/5 گرم 15٪
پروتئین 7/7 گرم -

کالری 100 گرم نان قندی

♥ هر 100 گرم نان قندی 409 کالری دارد.

ارزش غذایی 100 گرم نان قندی
اطلاعات تغذیه ای مقدار درصد نیاز روزانه
چربی کل 18/4 گرم 28٪
کلسترول 63 میلی گرم 21٪
کربوهیدرات کل 54/2 گرم 18٪
پروتئین 7/3 گرم -

فعالیت های مورد نیاز برای سوزاندن 200 کالری نان

برای سوزاندن 200 کالری نان می توانید فعالیت های زیر را انجام دهید:

  • رانندگی ← 70 دقیقه
  • پیاده روی ← 50 دقیقه
  • طناب زدن ← 18 دقیقه
  • دویدن ← 18 دقیقه

    والیبال ← 50 دقیقه

سخن آخر

نان های مختلف ارزش غذایی و کالری متفاوتی دارند. به طور مثال هر 100 گرم نان لواش 238 کالری دارد در حالیکه 100 گرم نان بربری 360 کالری دارد. تفاوت عمده بین نان های سنتی به دلیل میزان سبوس آردی است که برای تهیه آن ها استفاده می شود، در میان نان ها نان لواش سبوس کمتری دارد. سبوس نوعی فیبر است که باعث کاهش اشتها می شود و به کاهش وزن کمک می کند. افراد دیابتی برای انتخاب نان باید شاخص گلسیمی آن را در نظر بگیرند، هر چه شاخص گلسیمی ماده غذایی بیشتر باشد باعث افزایش سریعتر قند خون می شود. گفته می شود نان بربری شاخص گلسیمی پایین تری دارد. نظر شما چیست؟ آیا سوالی در این زمینه دارید؟ از قلم نیاندازید نظرات و پیشنهادات خود را در بخش ارسال نظر با ما و مخاطبان آخرین خبر در میان بگذارید.

منبع: ستاره
انتشار: 16 مرداد 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: anti6.ir شناسه مطلب: 193

به "کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟" امتیاز دهید

24 کاربر به "کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟" امتیاز داده اند | 4.9 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کالری نان، هر 100 گرم نان چند کالری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید