تحصیل در سایه خشونت در مدارس خراسان شمالی

به گزارش آخرین خبر، خشونت یکی از آسیب هایی اجتماعی است که شیوع فراوانی در خراسان شمالی دارد.

تحصیل در سایه خشونت در مدارس خراسان شمالی

به گزارش آخرین خبر، اما زمانی که از آسیب خشونت صحبت می گردد ناخداگاه به سوی آن می رویم که این معضل مختص جوانان و بزرگترهاست اما متأسفانه پس از آنالیز ها شاهد آن هستیم که یکی از مهم ترین آسیب هایی که هم اکنون دانش آموزان این استان نیز با آن روبرو بوده است، خشونت است.

اقدام خاصی از سوی برخی والدین برای درمان خشونت در دانش آموزان انجام نمی گردد

فرنودیان یکی از معلمان خراسان شمالی در گفت وگو با خبرنگار آخرین خبر، اظهار کرد: متأسفانه یکی از آسیب هایی که برخی دانش آموزان با آن روبرو هستند، خشونت است.

وی با بیان این که عوامل مختلفی سبب می گردد تا معضل خشونت در دانش آموزان بروز پیدا کند، اضافه کرد: به عنوان مثال میان دو دانش آموزم دعوایی رخ داد که این دعوا موجب شکسته شدن دست یکی از آن ها شد.

این معلم خراسان شمالی با اشاره به این که علت اصلی این دعوا موضوع خانوادگی بود، ادامه داد: پدر یکی از این دو دانش آموز فوت نموده و مادر وی نیز دوباره اقدام به ازدواج نموده بود که این امر به پرخاشگری آن دانش آموز منجر شده بود.

یکی دیگر از معلمان خراسان شمالی در ادامه در گفت وگو با آخرین خبر، اظهار کرد: متأسفانه برخی والدین موجب می شوند تا خشونت در خود دانش آموز شکل گیرد.

وی توضیح داد: زمانی که به والدین اعلام می گردد که دانش آموز این رفتار خشن را داشته و باید به فکر چاره ای برای رفع کردن آن باشند، متأسفانه اقدام خاصی از سوی برخی والدین مشاهده نمی گردد و آن ها برای رفع کردن مشکل تلاشی را از خود نشان نمی دهند.

ناکامی بیش از اندازه دانش آموزان در کودکی، یکی از عوامل خشونت در آنان است

علیرضا زارع، رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفت وگو با آخرین خبر اظهار کرد: ناکامی بیش از اندازه دانش آموزان در کودکی، یکی از عوامل خشونت در آنان است.

وی با اشاره به این که خشونت در دانش آموزان به عوامل فراوانی بستگی دارد، اعلام کرد: یکی دیگر از عوامل مهم برای ایجاد خشونت در میان دانش آموزان بی عدالتی است که این بی عدالتی می تواند آموزشی، رفتاری و... باشد.

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: به عنوان مثال اگر معلم یا مدیر مدرسه ای میان دانش آموزان فرق بگذارد به مرور زمان می تواند خشونت را در دانش آموز ایجاد و یا تشدید کند.

زارع در خصوص نقش مشاوران در مدارس، اضافه کرد: حمایت از بیماران روحی و روانی، مراقبت از بهداشت روانی دانش آموزان، راهنمایی راهنمایی شغلی و تحصیلی، آموزش مهارت زندگی، برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان، ارائه مشاوره گروهی و فردی به دانش آموزان از فعالیت هایی است که مشاوران در مدارس باید انجام دهند.

وی با بیان این که مشاوران باید توانایی ارتباط مناسب برقرار کردن با دانش آموزان را داشته باشند، اضافه کرد: ارتباط مناسب برقرار کردن مناسب با دانش آموزان یک اصل کاری برای مشاوران محسوب می گردد و اگر نتوانند این ارتباط را برقرار نمایند نشان دهنده ضعف مشاور خواهد بود.

رئیس اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی اضافه کرد: 195 مشاور در مدارس در حال فعالیت هستند که 95 درصد آنان در رشته مرتبط خود فعالیت می نمایند.

وی با اشاره به این که از نظر استفاده از مشاوران در مدارس رتبه سوم کشوری را داریم، توضیح داد: با توجه به این که در مقطع متوسطه اول باید مشاوران در مدارس باشند و هیچ کمبودی نیز در این باره وجود ندارد.

زارع در خصوص بیشترین مراجعان به مشاوران مدارس گفت: ارجاع به مشاوران در همه زمینه هاست اما بیشترین مراجعه در رابطه با مشاوره های تحصیلی است.

به گفته وی، این اداره کل مرکز تخصصی روانشناختی دارد که اگر مشاوران در مدارس احتیاج ببینند، دانش آموز به این مراکز ارجاع داده می گردد که میانگین مراجعه به این مراکز روزانه یک نفر است.

زارع اضافه کرد: طرح همیار مشاور در مدارس اجرا شده است و بازخورد مناسبی از آن بدست آمده است، چون دانش آموزان بیشتر اوقات با دوستان و هم کلاسی های خود در ارتباط هستند، و در هر کلاس یک نفر به عنوان همیار مشاور انتخاب شده و پل ارتباطی میان دیگر دانش آموزان و مشاور مدرسه است.

کاهش آستانه تحمل از علل بروز خشونت در دانش آموزان

سرایدار رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی هم چنین در گفت وگو با آخرین خبر گفت: خشونت یکی از آسیب های اجتماعی است که دانش آموزان استان با آن درگیر هستند.

وی با بیان این که یکی از علل وجود خشونت، کاهش آستانه تحمل در دانش آموزان است، اضافه کرد: تحقیقات دقیقی برای ریشه یابی و آنالیز موضوع انجام نشده است اما براساس مشاهدات میدانی و پرونده های ورودی به دادگستری، این آسیب بیش از دیگر آسیب های اجتماعی قرار گرفته است.

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی توضیح داد: برای توانمندسازی افراد و افزایش آستانه تحمل، کارگاه های 6 ساعته برای دانش آموزان، اولیا و فرهنگیان برگزار می گردد تا آگاهی افراد در این باره افزایش یابد.

سرایدار گفت: طرح غربالگری اولیه در بجنورد و اسفراین به صورت پایلوت انجام می گردد که پس از به اتمام رسیدن این طرح می توان ریشه یابی دقیق تری از مسائل موجود بدست آورد.

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش اعلام کرد: دانش آموزان بخشی از ساعت شبانه روز را در محیط مدرسه می گذرانند و نباید همه بار مسئولیت را بر دوش آموزش و پرورش گذاشت.

وی اضافه کرد: خانواده باید در این باره آگاهی بیشتری را بدست آورد تا بتواند صحبت کردن و نحوه افزایش آستانه تحمل را به فرزندان خود آموزش دهند و باید بدانیم که خانواده و آموزش و پرورش در کنار یکدیگر می توانند این قبیل مسائل را رفع نمایند.

اگر تو را زدند تو هم آن ها را بزن، روش آموزشی اشتباه خانواده برای دفاع فرزند از خود

سید ابراهیم محجوب معاون قضایی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی نیز در ادامه گفت: نبود آموزش مهارت های کنترل خشم یکی از علل افزایش خشونت در میان افراد است.

وی با اشاره به این که خشونت تنها شامل ضرب و جرح نیست، ادامه داد: همه رفتارهایی که خشن هستند را خشونت می گوئیم و یکی از بیشترین علل رواج خشونت در میان دانش آموزان، آموزش ندادن آموزش و پرورش و خانواده ها به نوجوانان است.

معاون قضایی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی با بیان این که بسیاری از خانواده ها در ابتدا به فرزندان خود می گویند که اگر در مدرسه کسی شما را زد شما هم او را بزن، اضافه کرد: متأسفانه خانواده ها در ابتدا به جای این که به فرزندان خود آموزش دهند که اگر ناملایمتی از طرف مقابل دیدند صبر پیشه نمایند می گویند اگر تو را زدند تو هم آن ها را بزن.

محجوب توضیح داد: خانواده ها تصور می نمایند در این شرایط و با چنین راهنمایی هایی، به فرزندان خود دفاع کردن از حق شان را آموزش می دهند در صورتی که غیرمستقیم خشونت کردن را به فرزندان خودشان آموزش می دهند.

معاون قضایی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی اعلام کرد: اگر در هر بحثی یکی از طرفین با ملایمت برخورد کند موجب می گردد که بسیاری از مسائل جزئی به مرحله خشونت نرسد و در همان ابتدا رفع گردد.

به گفته وی، خانواده یکی از مهم ترین مکان هایی است که می تواند خشونت را در فرزندان کاهش یا افزایش دهد و متأسفانه حتی در مسائل زناشویی نیز این مسأله وجود دارد که اگر طرف مقابل داد می زند من هم باید داد بزنم تا صدایم شنیده گردد.

محجوب با بیان این که خشونت می تواند به دیگر افراد جامعه سرایت کند، همانطور که خنده می تواند مسری باشد، شرح داد: اگر در خانواده جر وبحث زیاد باشد این موضوع به فرزندان نیز سرایت می نماید و در محیط اجتماعی و مدرسه موجب می گردد تا رفتار خشن را از خود بروز دهند.

وی یادآور شد: در وهله نخست باید زمان مذاکره و گفت وگو کردن را بیاموزیم و یادمان باشد که خشونت فراگیر است و مربوط به جامعه شهری و روستایی نیست و در هر منطقه نوع خشونت ها متفاوت است اما وجود دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 22 اردیبهشت 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: anti6.ir شناسه مطلب: 74

به "تحصیل در سایه خشونت در مدارس خراسان شمالی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحصیل در سایه خشونت در مدارس خراسان شمالی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید