گلچین تک بیتی سعدی (تک بیت های ناب سعدی با مضامین مختلف)

به گزارش آخرین خبر، در میان بهترین اشعار کوتاه سعدی، تک بیتی های معنادار و بسیار زیبایی وجود دارد که خواندن آن خالی از لطف نیست. از این رو در این مطلب زیباترین مجموعه تک بیتی سعدی را برای شما گردآوری نموده ایم؛ موضوعات این ابیات عاشقانه، پندآموز و حکیمانه است؛ با ما همراه باشید.

گلچین تک بیتی سعدی (تک بیت های ناب سعدی با مضامین مختلف)

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

زیباترین گلچین تک بیتی سعدی

خوش است عمر،دریغا که جاودانی نیست

پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

پیری وجوانی پی هم چون شب و روزند

ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست

مائیم و دست و دامن معصوم مرتضی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

گفتی نظر خطاست تو دل می بری رواست

خود نموده جرم و خلق گنه کار می کنی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

به خاک پای عزیزان که از محبّت یار

دل از محبّت دنیا و آخرت کندم

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

گیرم پدر تو بود فاضل

از فضل پدر تو را چه حاصل

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

صبر بسیار به باید پدر پیر فلک را

تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست

که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

گلچین تک بیتی سعدی عاشقانه

من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی

یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

وصف ترا گر نمایند ور ننمایند اهل فضل

حاجت مشاطه نیست روی دلارام را

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

تا ندانند حریفان که تو منظور منی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

قسم به جان توخوردن طریق عزّت نیست

به خاک پای توکان هم عظیم سوگند است

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

ما کجائیم در این بحـر تفکّر تو کجایی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذّتی

بنگر که لذت، چون بود محبوب خوش آواز را

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش

گر در آیینه ببینی برود دل ز برت

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای

من در میان جمع و دلم جای دیگرست

تک بیتی سعدی حکیمانه

مشنو ای دوست که غیر از تو مرا کمک هست

یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

کوتاه خردمند به که نادان بلند

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

بسیار سـفر باید تا پخته گردد خـامی

صوفی نشـود صافی تا در نکشد جامی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

خدا گر ز حکمت ببندد دری

ز رحمت گشاید در دیگری

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

صراف سخن باش و سخن بیش مگو

چیزی که نپرسند تو از پیش مگو

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

گرت از دست بر آید دهنی شیرین کن

مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

گنج خواهی در طلب رنجی ببر

خرمن ار می بایدت، تخمی بکار

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی

وین دم که می زنم ز غمت دود مجمرست

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

زنهار از این امید درازت که در دلست

هیهات از این خیال محالت که در سرست

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

فهم سخن، چون نکند مخاطب

قدرت طبع از متکلم مجوی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی

صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش

چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

فرزند بنده ای است خدا را، غمش مخور

تو کیستی که به ز خدا بنده پروری

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

سعدیا! گرچه سخندان و مصالح گویی

به عمل کار برآید به سخندانی نیست

بهترین مجموعه تک بیتی سعدی

ببری مال مسلمان و چو مالَت ببرند

بانگ و فریاد بر آری که مسلمانی نیست!

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

ز اندازه بیرون تشنه ام ساقی بده آن آب را

اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

ای ساربان اهسته رو کارام جانم میرود

وان دل که با خود داشتم با دلستانم میرود

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

شب فراق نداند که تا سحر چند است

مگر کسی که به زندان عشق در بند است

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود

هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

عاقبت گرگ زاده گرگ گردد

گر چه با آدمی عظیم گردد

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

خدا را بر آن بنده بخشایش است

که خلق از وجودش در آسایش است

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

صبر بر جور رقیب چه کنم گر نکنم؟

همه دانند که در صحبت گل خاری هست

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

طیران مرغ دیدی، تو ز پای بند شهوت

به در آی تا بینی، طیران آدمیت

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

سعدیا راست روان گوی سعادت بردند

راستی کن که به منزل نرود کج رفتار

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی

زنهار بد مکن که نکردست عاقلی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

هر که سودای تو دارد چه غم از هر دو دنیاش

نگران تو چه اندیشه بدی از دگرانش

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

ز دستم بر نمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم

به جز رویت نمی خواهم که روی هیچ کس بینم

ناب ترین گلچین تک بیتی سعدی

ای بلبـل اگـر نالی من با تو هم آوازم

تو عشق گلی داری من عشق گل اندامی

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

از در درآمدی و من از خود به درشدم

گفتی کز این دنیا به دنیا دگر شدم

✲.✥.✲.✥.✲.✥.✲

نکوکاری از مردم نیک رای

یکی را به ده می نویسد خدای

سخن آخر

مجموعه تک بیتی سعدی را در این مطلب خواندید. ما سعی داشتیم زیباترین و آموزنده ترین تک بیت های ناب سعدی را برای شما ارائه دهیم؛ شما نیز اگر تک بیتی زیبایی از سعدی سراغ دارید در پایین همین صفحه برای ما ارسال کنید تا به مطلب اضافه کنیم.

همچنین اگر به خواندن تکی بیتی های ناب علاقه دارید، پیشنهاد می کنیم به مطالب تک بیتی حافظ، 25 تک بیتی عاشقانه غمگین، شاد و مذهبی و تک بیتی مولانا نیز در خبرنگاران سری بزنید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 4 خرداد 1400 بروزرسانی: 4 خرداد 1400 گردآورنده: anti6.ir شناسه مطلب: 1686

به "گلچین تک بیتی سعدی (تک بیت های ناب سعدی با مضامین مختلف)" امتیاز دهید

2 کاربر به "گلچین تک بیتی سعدی (تک بیت های ناب سعدی با مضامین مختلف)" امتیاز داده اند | 3 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گلچین تک بیتی سعدی (تک بیت های ناب سعدی با مضامین مختلف)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید