برنامه نویسی و علوم رایانه

رفع آسیب پذیری خطرناک در مرورگر مایکروسافت

به گزارش خبرنگاران به نقل از انگجت، مایکروسافت سواستفاده از آسیب پذیری یادشده را تأیید کرده، اما می گوید این آسیب پذیری در حد محدودی است. این شرکت به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است.

16 اسفند 1398