برنامه نویسی و علوم رایانه

فرم پرداخت، درگاه فروش در شبکه های اجتماعی

خرید از فروشگاه های تلگرامی و اینستاگرامی دیگر پدیده تازه ای نیست. کمتر کسی است که دست کم یکی دو بار تجربه چنین خریدی را نداشته باشد. نوشتار حاضر به معرفی فرم پرداخت وندار به عنوان درگاه پرداخت ایده آلی برای فروشگاه های اینستاگرامی و مانند آنها می پردازد....

24 آبان 1399

رفع آسیب پذیری خطرناک در مرورگر مایکروسافت

به گزارش خبرنگاران به نقل از انگجت، مایکروسافت سواستفاده از آسیب پذیری یادشده را تأیید کرده، اما می گوید این آسیب پذیری در حد محدودی است. این شرکت به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرده است.

16 اسفند 1398