تخصیص 1، 5 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستاییان

به گزارش آخرین خبر، گفت و گوی ویژه خبری امشب بیست و چهارم مردادماه با موضوع توسعه اشتغال روستائیان برگزار گردید.

تخصیص 1، 5 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستاییان

به گزارش خبرنگار، گفت و گوی ویژه خبری امشب بیست و هفتم مردادماه با موضوع توسعه اشتغال روستائیان و با حضور محمد امید معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری و محمود عسگرى آزاد رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برگزار گردید.

در ابتدای این برنامه، محمد امید معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری اظهار کرد: 1/5 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستاییان در نظر گرفته شده است، 90 درصد بخش مهمی از این کار هم اعتبارات است و مجری این سیاست، وزارت کار است.

وی ادامه داد: طبق آمار اخیر، بنگاه ها متعهد به اجرا 210 هزار فرصت شغلی شده اند، اما برخی بنگاه ها به سطح کاملی نرسیدند،120 هزار فرصت شغلی هم در وزارت کار تعیین شده که اگر تمام این اعتبارات به کار گرفته گردد، قاعده این است که 300 هزار شغل در جامعه روستایی ایجاد گردد.

امید یادآور شد: سهم اشتغال روستایی در سطح کشور در سال 94، 95 و 96 از 5 درصد بهتر نبوده، اما در سال 97 این آمار به 25 درصد تبدیل شده است.

محمود عسگرى آزاد هم در این برنامه گفت: در حال حاضر چالش اصلی ما منابع نیست، با پول نمی گردد مسئله ای را حل کرد. اگر بخواهیم اشتغال را توسعه دهیم باید مدلی طراح گردد، مدلی که بر اساس آن بتوان توسعه را در روستا ها أیجاد کرد.

وى اضافه نمود: در گذشته، دولت های مختلف منابع زیادی را برای اشتغال در نظر گرفته بودند و فکر می کردند که با پول این مسائل حل می گردد در صورتی که ما باید به تنوع مشاغل در روستا ها دقت کنیم و آن ها را مورد آنالیز قرار دهیم.

رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: اولین اقدام این این است که خود مردم نسبت به این موضوع حساس باشند، ما طرحی به نام آسمان را طراحی کردیم که سرمایه گذاری کاملا مردمی است، ما در سال گذشته 3000 روستا را هدف گزاری کردیم، اما سال جاری این رقم را به 6000 روستا تغییر دادیم.

سپس همایون براداران نصیری در برنامه حاضر شد و اظهار کرد: شاید نزدیک ترین شکل به مفهوم توسعه، کاری بأشد که آقای عسگرى آزاد در بنیاد برکت نموده است، تمام کوشش ما این است که ظرفیت های هر منطقه را شناسایی کنیم، اما دولت باید سالیانه 5000 روستا را شناسایی کند و با توجه به ظرفیت و توانشان، برای آن ها برنامه ای را در نظر بگیرد.

در پاسخ به این صحبت برادران نصیری امید گفت: این طرح از سال 96 باید اجرا می شد، که شد در حال حاضر هم در دست اجرا است؛ همچنین ما کار نزدیک به 9400 روستا را انجام دادیم.

برادران نصیری توضیح داد: ما برای اشتغال روستاییان کار های لازم را انجام می دهیم و در برخی روستا ها هم به صورت آزمایشی انجام می گردد.

عسگری آزاد با اشاره به اینکه نباید با کار های مقطعی صورت مسئله را پاک کرد گفت: حداقل باید در کل روستا ها یک میلیون شغل جدید و بر اساس بار تکفل حداقل سه میلیون شغل به وجود آید لذا با بخشنامه و پول نمی توان مسائل را حل کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر 2000 تسهیلگر آگاه داشته باشیم می توانیم مسائل را رفع کنیم گفت: باید دید که چند نفر با مردم در رابطه با موضوع اشتغال صحبت می نمایند و به آموزش طرح ها پیرامون موضوع می پردازند.

عسگری آزاد با اشاره به اینکه تعامل میان بانک و متقاضی صورت می گیرد، اما تعیین نمی گردد که تسهیلات ارائه شده در کجا به کار گرفته می گردد اظهار داشت: باید سازمان های توسعه ای ایجاد گردد و در آن تسهیلگران به حل مسائل مردم بپردازند.

رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با بیان اینکه بنیاد برکت 350 تسهیل گر را تربیت نموده است که هر یک از آن ها 15 روستا را تحت کنترل خود دارند اضافه نمود:قبل از دادن اعتبار باید طرح های توجیهی از سوی مردم طی گردد و از سوی دیگر باید نظارت کلی بر روی امور صورت بگیرد.

وی با اشاره به این که رصد و تسهیلگری نباید فقط برای گروه های خاص باشد گفت: روستا ها احتیاج به کسب مهارت های جدید دارند و لذا باید از کسب و کار های سنتی به سمت کسب و کار های جدید راهنمایی شوند بنابراین برای این امر احتیاج به یک پیغام آور داریم لذا تا زمانی که مدلی برای اجرای ساختار نداشته باشیم پیروز نمی شویم.

محمد خالدی مدیر کل امور مالی وزارت کشاورزی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه صیانت از اشتغال در کنار ایجاد اشتغال جدید پوشش داده می گردد اضافه نمود: بالاتر از ظرفیت کار انجام می گردد لذا صد هزار اشتغال ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه مهاجرت از شهر ها به روستا ها در سال های اخیر مقداری اجرا شده است، اما اینکه چقدر بر فراوری اثر گذشته جای ابهام است اضافه نمود:باید در روستا ها و برای روستاییان احتیاج ها را رفع کرد تا هرگونه سرمایه گذاری پایدار ایجاد گردد، در بخش کشاورزی 200 هزار تقاضا برای اشتغال پایدار وجود دارد.

مدیرکل امور مالی وزارت کشاورزی گفت: در آیین نامه اجرایی قانون پیش بینی شد که 45 درصد منابع به طرح های بخش کشاورزی 10 درصد برای گردشگری، 10 درصد به صنایع دستی، 15 درصد به خدمات مربوط به مناطق روستایی 10 درصد به طرح های صنایع کوچک و 10 درصد هم به سرمایه در گردش شهر و روستا های زیر 10 هزار نفر اختصاص یابد.

محمد امید معاون توسعه ریاست جمهوری در ادامه برنامه با اشاره به بحث اشتغال روستایی گفت: آمار ها نشان می دهد که مهاجرت معکوس از شهر ها به روستا ها در حال وقوع است لذا شرایط روستا ها نسبت به اول انقلاب قابل قیاس نیست، از 60 هزار آبادی 38 هزار روستاجمعیت بالای 20 خانوار دارند که 95 درصد جمعیت روستایی کشور را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن 65 درصد از ساختمان های روستاییان را مقاوم سازی نموده است گفت: با زیر ساخت نمیتوان روستایی را در روستا ها نگه داشت لذا روستا احتیاج به کار و ثروت آفرینی دارد و همه باید دست به دست هم دهند تا کیفیت اشتغال بهبود پیدا کند.

امید با اشاره به اینکه پول پاشی نباید صورت بگیرد اضافه نمود: در سال 97،210 واحد بوم گردی روستایی داشتیم، اما الان بوم گردی در روستا به بالای 1700 واحد رسیده است، نوع نظارت باید کاملا متفاوت باشد بنابراین، باید مدل توسعه اشتغال روستایی را در کشور پیش برد.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری اضافه نمود: تا این لحظه و براساس آخرین آمار 9 هزار میلیارد تومان از رقم کل 18 هزار میلیارد تومانی که برای بخش توسعه و اشتغال روستایی در نظر گرفته شده بود جذب شده و 13 هزار و 300 میلیارد تومان آن نیز به بانک ها ابلاغ شده است.

وی توضیح داد: اگر همه مبلغ 18 هزار میلیارد تومان تأمین گردد قاعدتاً امکان ایجاد 300 هزار فرصت شغلی در روستا ها فراهم می گردد.

برادران نصیری در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در مناطق روستایی تعداد زیادی خانه ساخته شده است، اما ویلا های شهری ها و اسکان موقت محسوب می شوند ادامه داد: در مناطق روستایی ممکن است به صورت موردی شاهد مهاجرت معکوس از شهر ها به روستا ها باشیم، باید نقاط ضعف و قوت کار های گذشته را مورد مطالعه قرار دهیم، اما نمی توان منکر خدمات اجرا شده پیرامون اشتغال در مناطق روستایی باشیم متاسفانه اعتبارات که از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده با مسائل سنگین در بروکراسی روبرو شده است لذا باید از تجربه گذشته به صورت بهینه استفاده کرد و از ظرفیت جامعه انسانی و سایر ظرفیت ها می توان شغل پایدار ایجاد کرد و به منابع بهتری دست یافت.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 15 مهر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: anti6.ir شناسه مطلب: 352

به "تخصیص 1، 5 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستاییان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تخصیص 1، 5 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستاییان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید